Kiểm tra đơn hàng

Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tiến hành xác minh đơn hàng, đồng thời gửi cập nhật sớm nhất đến quý khách qua điện thoại để xác nhận đơn đặt hàng.

Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong khoảng thời gian sau đây:

Địa chỉ giao hàng Khu vực tập kết hàng hóa Thời gian giao hàng
thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội 2 - 8 ngày làm việc
thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh 1 - 3 ngày làm việc
thành phố Hà Nội thành phố Hà Nội 1 - 3 ngày làm việc
thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh 2 - 8 ngày làm việc
các khu vực khác Hà Nội, Hồ Chí Minh 2 - 8 ngày làm việc
 

 

Xin lưu ý thời gian giao hàng dự kiến ở trên chỉ áp dụng cho các đơn hàng của thương nhân thành viên trong nước.